دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس »
1397/11/10
پوستر همایش
Poster
اخبار سایت
برگزاری همزمان اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت

اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش علمی در علوم و مهندسی مدیریت به طور همزمان و مشترک با اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت برگزار می گردد .

1397/04/21 اطلاعات بیشتر ...

نمایه شدن کلیه مقالات کنفرانس در کنسرسیوم محتوای ملی

کلیه مقالات پذیرش شده کنفرانس با نمایه شدن در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا CIVILICA در کنسرسیوم محتوای ملی نمایه می شوند .

1397/04/16 اطلاعات بیشتر ...

نمایه شدن کلیه مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا

کلیه مقالات پذیرش شده کنفرانس در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا نمایه می شوند .

1397/04/16 اطلاعات بیشتر ...

اعطای گواهینامه های معتبر VCERT به کلیه مقاله دهندگان و شرکت کنندگان کنفرانس

برای کلیه مقالات پذیرفته شده ، ارائه کنندگان مقالات و کلیه شرکت کنندگان کنفرانس ، گواهینامه های معتبر VCERT دارای کد اختصاصی قابل احراز اصالت صادر و اعطا می گردد .    

 

1397/04/14 اطلاعات بیشتر ...

شرکت مجازی و حضور آنلاین ( وب کنفرانس )

شرکت مجازی و حضور آنلاین (وب کنفرانسی ) به طور خیلی راحت و آسان و با کمترین امکانات اولیه و ارائه مقاله آنلاین برای کلیه اساتید، پژوهشگران وعلاقمندان از اقصی نقاط سراسر کشور فراهم می باشد .   

1397/04/02 اطلاعات بیشتر ...

فراخوان مقالات - اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش

به آگاهی کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می رساند به حول و قوه الهی اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت با هدف تبیین و معرفی بیشتر حوزه ی علمی تخصصی کاربردی مهندسی طراحی و توسعه انواع سیستم های مدیریت و فرایندهای سازمانی و کسب و کار و رشد و توسعه علمی و کاربردی مربوطه و هچنین اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت به طور مشترک در راستای ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی کشور برگزار می گردد و عزیزان می توانند از طریق وب گاه رسمی کنفرانس نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام فرمایند .  

1397/03/24 اطلاعات بیشتر ...

  محورهای کنفرانس

   * محورهای موضوعی

  اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

  و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت 

   مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت  :

  - رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها  ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای  

  - رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها  ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی   

  -  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان ، مهندسی کسب و کار                       

  - مهندسی طراحی ، استقرار و توسعه و بهبود سامانه ها / سیستم های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری  

  - مهندسی فرایندها ، طراحی و نوآوری ، پیاده سازی ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد

  – رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                                                        

  - رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی     

  - کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و...در مهندسی مدیریت

   روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت :    

  - کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                                         

  - مدل سازی  مفهومی و گرافیکی        - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی      - مدل سازی آماری     - مدل سازی ریاضی  

  - مدل سازی زیست الگو           - مدل سازی فیزیک الگو         - مدل سازی شیمی الگو        - مدل سازی مهندسی الگو  

  - مدل سازی شبکه های پتری      - مدل سازی پویایی های سامانه ها (  SDM )        - مدل سازی ISM     و ...                             

  - کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت  

  - روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )    

  - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت    

  - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت         

   - کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت  

  -  کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت  

  - کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت                     

  - کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                                                     

  - کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت                                                                          

  - کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت

   

  * سامانه شناسی مدیریت ( سیستم شناسی مدیریت ) :

  - سیستم های مدیریت راهبردی ( استراتژیک )   - سیستم های مدیریت نوآوری  - سیستم های مدیریت منابع انسانی 

  - سیستم های مدیریت دانش    - سیستم های مدیریت سرمایه های فکری   - سیستم های مدیریت فرهنگ سازمانی

  - سیستم های مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی   - سیستم های مدیریت طراحی    - سیستم های مدیریت تحقیق و توسعه 

  - سیستم های مدیریت فناوری   - سیستم های مدیریت تولید   - سیستم های مدیریت کارآفرینی   - سیستم های مدیریت بهره وری

  - سیستم های مدیریت کیفیت   - سیستم های مدیریت پروژه   - سیستم های مدیریت زنجیره تامین  / مدیریت زنجیره عرضه

  - سیستم های مدیریت اطلاعات    - سیستم های مدیریت ریسک    - سیستم های مدیریت ریسک سازمانی و تداوم کسب و کار

  - سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی  - سیستم های مدیریت خدمات  - سیستم های مدیریت عملکرد

  - سیستم های مدیریت فرایند    - سیستم های مدیریت ارزش   - سیستم های مدیریت ایمنی   - سیستم های مدیریت صادرات

  - سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستم های مدیریت فرهنگی  - سیستم های مدیریت شهری

  - سیستم های مدیریت حمل و نقل  - سیستم های مدیریت گردشگری  - سیستم های مدیریت آموزش

  - سیستم های مدیریت سلامت   - سیستم های مدیریت مالی   - سیستم های مدیریت بانکی   - سیستم های مدیریت بیمه و ...

   

  * گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت : طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود انواع سامانه های مدیریتی :  

  -مهندسی مدیریت راهبردی     - مهندسی مدیریت نوآوری    - مهندسی مدیریت منابع انسانی      - مهندسی مدیریت دانش   

  - مهندسی مدیریت سرمایه های فکری     - مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی      - مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی      

  - مهندسی مدیریت طراحی    - مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه    – مهندسی مدیریت فناوری       - مهندسی مدیریت تولید    

  - مهندسی مدیریت کارآفرینی   - مهندسی مدیریت بهره وری      - مهندسی مدیریت کیفیت            - مهندسی مدیریت پروژه          

  - مهندسی مدیریت زنجیره تامین     - مهندسی مدیریت زنجیره عرضه           - مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت 

  - مهندسی مدیریت ریسک     - مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی    - مهندسی مدیریت خدمات    - مهندسی مدیریت عملکرد    

  - مهندسی مدیریت فرایند      - مهندسی مدیریت ارزش        - مهندسی مدیریت ایمنی                – مهندسی مدیریت صادرات 

  - مهندسی مدیریت فناوری اطلاعات    - مهندسی مدیریت فرهنگی   - مهندسی مدیریت شهری    - مهندسی مدیریت حمل و نقل 

  - مهندسی مدیریت گردشگری   - مهندسی مدیریت آموزشی     - مهندسی مدیریت سلامت / خدمات بهداشتی درمانی  

  - مهندسی مدیریت مالی   - مهندسی مدیریت بانکی   - سیستم های مدیریت بیمه و تامین اجتماعی      و ...     

   - سایر موضوعات مرتبط با مهندسی طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود سیستم های مدیریت و فرایندهای کسب و کار

   

   - کلیه موضوعات مربوط به انواع روش شناسی های پژوهش های کمی و کیفی در علوم و مهندسی مدیریت 

   

   

  ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

  رایانامه دبیرخانه کنفرانس :

  manenging@gmail.com

  پیامک : 09025526097

  یا از طریق وب گاه کنفرانس 

  تاریخ های مهم کنفرانس

  ثبت نام و ارسال مقالات ( با تخفیف ویژه ) : تا 31 /7/ 97

  ثبت نام و ارسال مقالات ( با تخفیف ) : تا 15 /9/ 97

  ثبت نام و ارسال مقالات ( بدون تخفیف ): تا 30 /10/97

   زمان برگزاری کنفرانس : 10 بهمن 1397

   

  امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
  شمارش معکوس تا برگزاری همایش
  ثانیه
  دقیقه
  ساعت
  روز

  آمار بازدید سایت
  بازدید امروز :
  17
  بازدید دیروز :
  16
  بازدید کل :
  20541
  برگزار کنندگان کنفرانس
  کمیته علمی کنفرانس
  دبیر دکتر حمزه امین طهماسبی دکتر سمیه علوی دکتر جبارزاده دکتر شکیبا خادم القرآنی دکتر سعید جعفرزاده دکتر علی حسین زاده دکتر علی رمضانی دکتر آمنه خدیور دکتر نجمه نشاط دکتر فرزاد فیروزی دکتر مهدی نصرالهی دکتر محمود شهرخی دکتر علی حسین میرزایی دکتر مهدی نخعی نژاد دکتر محبعلی رهدار دکتر حسن مهر منش