شرکت مجازی و حضور آنلاین ( وب کنفرانس )
1397/04/02

 

شرکت مجازی و حضور آنلاین خیلی راحت و آسان ( وب کنفرانس) و ارائه مقاله آنلاین برای کلیه اساتید ، پژوهشگران وعلاقمندان ازاقصی نقاط سراسرکشور (غیرحضور فیزیکی واقعی)(به سهولت و با حداقل امکانات اولیه و مزیت بهره مندی کامل در عین راحتی و آسایش و صرفه جویی های قابل توجه در وقت وهزینه و بدون نیاز به مسافرت و رفت و آمد و خلل و وقفه در برنامه ها و امور کاری و شخصی و خانوادگی و بدون هزینه های زمانی و جسمی و مالی مربوطه) با همکاری یکی از برترین مراکز تخصصی پیشرفته و دانشگاهی خدمات وب کنفرانس و آموزش مجازی و آنلاین کشور فراهم می باشد .