نمایه شدن کلیه مقالات کنفرانس در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا
1397/04/16

کلیه مقالات پذیرش شده کنفرانس در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا  CIVILICA نمایه شده و درمعرض استفاده اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان در سراسر کشور و کلیه فارسی زبانان قرار می گیرند .