نمایه شدن کلیه مقالات کنفرانس در کنسرسیوم محتوای ملی
1397/04/16

کلیه مقالات پذیرش شده کنفرانس با نمایه شدن در پایگاه مرجع دانش سیویلیکا CIVILICA در کنسرسیوم محتوای ملی نمایه می شوند .