دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس »
1397/11/10
پوستر همایش
Poster
کمیته علمی کنفرانس

 

* اعضای کمیته علمی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت          ( اسامی به ترتیب الفبا )

 

* دکتر تقی آقاحسینی ..................... دانشگاه فرهنگیان 

 

* دکتر سید رسول آقاداوود ............. دانشگاه آزاد اسلامی

 

* دکتر حمزه امین طهماسبی ........... دانشگاه گیلان

 

* دکتر مژگان بهرامی سامانی .......... دانشگاه هشت بهشت اصفهان

 

* دکتر یونس جبارزاده ................... دانشگاه تبریز

 

* دکتر سعید جعفرزاده قوشچی ...... دانشگاه صنعتی ارومیه

 

* دکتر علی حسین زاده کاشان ........ دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

* دکتر شکیبا خادم القرآنی .............. دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

 

* دکتر ناصر خانی ........................ دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان

 

* دکتر آمنه خدیور ......................... دانشگاه الزهراء تهران

 

* دکتر امیر بهمن خلیلی ................. دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

* دکتر علی رمضانی ..................... دانشگاه آزاد اسلامی کرج

 

* دکتر محبعلی رهدار .................... دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

* دکتر محمود شهرخی ................... دانشگاه کردستان

 

* دکتر سمیه علوی ........................ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

* دکتر فرزاد فیروزی .................... دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

* دکتر فرزاد گرامی ...................... دانشگاه نقش جهان اصفهان

 

* دکتر سید مهدی گلستان ............... پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری

 

 * دکتر حسن مهر منش ................... دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

* دکتر علی حسین میرزایی ............ دانشگاه تفرش

 

* دکتر مهدی نخعی نژاد ................. دانشگاه علم و هنر یزد

 

* دکتر نجمه نشاط ......................... دانشگاه میبد یزد

 

* دکتر مهدی نصرالهی .................. دانشگاه بین المللی امام خمینی.قزوین

 

 

* دبیر کمیته علمی : دکتر سید مهدی گلستان

 

 

* دبیر کنفرانس : دکتر علی ابراهیمی

 

* دبیر اجرایی : مهندس سعید عبدالهیان