دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس »
1397/11/10
پوستر همایش
Poster
تقویم کنفرانس

 

- ثبت نام و ارسال مقالات ( با تخفیف ویژه ) : تا 31 /7/ 97

- ثبت نام و ارسال مقالات ( با تخفیف ) : تا 15 /9/ 97

- ثبت نام و ارسال مقالات ( بدون تخفیف ) : حداکثر تا 30 /10/ 97

 ************************************

 - زمان برگزاری کنفرانس : 10 /11/ 1397

 **********************************************************

 - ثبت نام بدون مقاله برای شرکت آنلاین و حضور مجازی در کنفرانس ( با تخفیف ویژه ): تا 31 /7/ 97

- ثبت نام بدون مقاله برای شرکت آنلاین و حضور مجازی در کنفرانس ( با تخفیف ) : تا 15 /9/ 97

- ثبت نام بدون مقاله برای شرکت آنلاین و حضور مجازی در کنفرانس ( بدون تخفیف ) : حداکثر تا 6 /11 97

 - ثبت نام حضوری : حداکثر تا 97/11/6

***********************************************************